Polskie Składy Budowlane

Jaką papę wybrać na dach?

Istnieje kilka rodzajów papy służącej do izolowania dachu. Inną papę stosuje się do dachów płaskich, inną, gdy są one wykonane z materiałów drewnopodobnych, a jeszcze inną, gdy podłoże dachu jest izolowane termicznie. Materiał ten można pogrupować również ze względu na rodzaj użytej posypki, sposób montażu czy rodzaj użytej masy asfaltowej do powlekania osnowy. Ze względu na zastosowanie i przeznaczenie papa dachowa dzieli się na: asfaltową podkładową, asfaltową wierzchniego krycia i asfaltową specjalną (wentylacyjną, perforowaną).

Papa na dach asfaltowa podkładowa

Papa dachowa asfaltowa podkładowa służy do wykonywania spodnich warstw pokrycia dachowego. Może stanowić podkład pod gont bitumiczny, dachówki i blachodachówki. Ze względu na brak posypki gruboziarnistej nie jest odporna na promieniowanie UV. Z tego względu nie można wykorzystywać jej jako pokrycia finalnego.

Papa dachowa asfaltowa wierzchniego krycia

Papa do dachów asfaltowa wierzchniego krycia stanowi doskonałą warstwę wodoszczelną. Stosuje się ją jako wierzchnią warstwę pokrycia dachowego, jest bowiem odporna na warunki atmosferyczne. Papę wierzchniego krycia zabezpiecza się posypką z łupka mineralnego.

Papa dachowa asfaltowa specjalna wentylacyjna

Papa wentylacyjna zapobiega powstawaniu pęcherzy w wielowarstwowych pokryciach, zwłaszcza na zawilgoconych dachach, więc stanowi produkt stricte specjalistyczny.

Papa na dach – podział ze względu na sposób montażu

Wybierając papę dachową, nie tylko cena jest ważnym kryterium. Istotny jest także sposób montażu tego materiału. Na rynku dostępne są papy mocowane tradycyjnie, czyli przy pomocy lepiku asfaltowego. Mamy także do wyboru papę do montażu za pomocą powietrza z palnika lub samoprzylepną. Niezmiennie popularna pozostaje również papa mocowana mechanicznie przy pomocy gwoździ papowych lub łączników do podłoży betonowych i wykonanych z blachy falistej.

Dach z papy – zalety

Papa dachowa nie jest drogim rozwiązaniem. Należy ona do najtańszych materiałów, które służą do wykonywania pokryć dachowych. Dach z papy może świetnie sprawować się nawet więcej niż 30 lat. Warto podkreślić, że papa nie sprawdzi się jednak w przypadku dachów o kącie nachylenia większym niż 20 stopni. Większy kąt nachylenia mógłby zagrażać osuwaniem się papy, zwłaszcza w przypadku wysokiej temperatury latem. Dach z papy najlepiej sprawdzi się przy nachyleniu od 2 do 15 stopni. Potrzebujesz pomocy w wyborze pokrycia dachowego? Zachęcamy do kontaktu z działem obsługi firmy Elmas!