Polskie Składy Budowlane

Czy można kłaść papę termozgrzewalną na beton?

Obecnie papa termozgrzewalna jest jednym z najchętniej wybieranych pokryć dachowych. Stosowana jest przede wszystkim na dachach płaskich, czyli jako wierzchnia warstwa budynków wielkopowierzchniowych lub garaży. Ze względu na swoje właściwości doskonale sprawdza się jako okładzina dla dachów wylanych betonem.

Zanim jednak przystąpi się do układania papy termozgrzewalnej, warto dowiedzieć się nie tego, czy można kłaść papę termozgrzewalną na beton, tylko w jaki sposób zrobić to profesjonalnie i jak przygotować podłoże.

Przygotowanie podłoża pod układanie papy termozgrzewalnej

Wszystkie podłoża, na których ma być położonapapa termozgrzewalna, muszą odpowiadać konkretnym normom, ujętym w dokumencie PN-80/B-10240. Najważniejsze jest, aby dach lub dowolna inna powierzchnia były wyrównane, ponieważ ma to znaczenie przy odprowadzaniu wody m.in. podczas deszczu, ale również dla przyczepności samego materiału czy w kwestii czysto estetycznej. Przed kładzeniem papy należy zadbać też o dokładne wyczyszczenie powierzchni, usunięcie kurzu, brudu i zagruntowanie jej odpowiednim preparatem.

Najważniejsze w kwestii tego, jak położyć papę termozgrzewalną na betonie, jest samo podłoże. Beton musi uzyskać odpowiednią dojrzałość, tym samym charakteryzować się stopniem zawilgocenia na poziomie nie wyższym niż 6%. Jeśli beton będzie bardziej wilgotny, papa termozgrzewalna nie uzyska swojego maksimum przyczepności, w efekcie czego mogą powstawać pęcherze. Jeśli wylewka ma być ułożona na warstwie izolacji, powinna mieć minimalną grubość 35 mm i dylatację pokrywającą się z lukami w konstrukcji dachu. Podłoże najlepiej jest podzielić na zdylatowane pola o bokach ok. 150-200 cm.

Przed położeniem papy termozgrzewalnej należy zadbać o prawidłowe zagruntowanie podłoża. Do tego celu można wykorzystać gruntujący roztwór asfaltowy. Jeśli papa ma pokryć gładzie cementowe, to dobrze jest użyć dyspersji asfaltowej. Poważnym błędem jest z kolei stosowanie roztworów asfaltowych, w których składzie są organiczne rozpuszczalniki.

Jaka papa termozgrzewalna sprawdzi się najlepiej na betonowych powierzchniach?

Obecnie najlepszym wyborem na rynku są papy termozgrzewalne wzbogacone polimerem SBS takich producentów jak Izobud czy Icopal. Można je bez trudu znaleźć w dobrze zaopatrzonych hurtowniach budowlanych, jak ELMAS. Dzięki specjalnemu dodatkowi dają większe możliwości zarówno jeśli chodzi o warunki kładzenia papy, jak i o samą jej wytrzymałość. Wśród wszystkich dostępnych produktów te cechuje najlepsza wydajność i trwałość.

Jak położyć papę termozgrzewalną?

Do montażu papy termozgrzewalnej konieczne są odpowiednie warunki pogodowe, przede wszystkim brak opadów oraz temperatura nie niższa niż 5ºC w przypadku klasycznych produktów lub 0ºC w przypadku pap SBS. Odradza się klejenie papy termozgrzewalnej podczas silnego wiatru oraz gdy podłoże jest mokre albo zalodzone.

W pierwszej kolejności, używając papy podkładowej, należy wykonać przygotowawczą obróbkę detali, czyli kominów, ogniomurów czy świetlików, a następnie osadzić niezbędne oprzyrządowanie, takie jak rynny, drewniane dyble czy haki. Sposób układania papy termozgrzewalnej zależy od procentowego stopnia pochylenia dachu. Przy nachyleniu poniżej 20% papę układa się równolegle do okapu dachu, natomiast przy nachyleniu powyżej 20% – prostopadle do niego. Papę termozgrzewalną układa się, uprzednio rozgrzewając zarówno podłoże, jak i spodnią warstwę materiału, jednocześnie rozwijając rolkę. Jeśli papa została prawidłowo położona, po bokach powinien pojawić się równomierny wypływ masy, osiągający od 5 do 10 mm.