Polskie Składy Budowlane

Jak kłaść papę termozgrzewalną

Istnieje wiele sposobów na krycie dachu, zależnie od preferencji estetycznych, klimatu, budżetu i warunków lokalnych. Bardzo popularna ze względu na swoją elastyczność, łatwość kształtowania i atrakcyjną cenę jest papa termozgrzewalna. Jest częstym rozwiązaniem na dachach płaskich, a czy można ją stosować na innych rodzajach zadaszeń?

Papa na dachu — jaką wybrać?

Papa termozgrzewalna to nowoczesny i zaawansowany technologicznie produkt hydroizolacyjny, który ma za zadanie chronić konstrukcję przed przenikaniem wody i szkodliwym działaniem wilgoci. Wykorzystywany jest do wykonywania pokryć dachowych, izolacji fundamentów i innych elementów podziemnych oraz do hydroizolacji tarasów i balkonów. Papę termozgrzewalną można zakupić w sklepach budowlanych, np. hurtownia Elmas, która oferuje najlepszej jakości materiały budowlane w atrakcyjnych cenach.

Rodzaje pap dachowych

Wyróżnia się kilka rodzajów papy termozgrzewalnej – w zależności od tego, do jakich konkretnie celów jest używana.

Papy podkładowe

To papy cieńsze, układane jako pierwsza warstwa, z wierzchu pokryte talkiem lub drobnoziarnistą posypką. Przykładem jest papa podkładowa Izobit Super wykonana z modyfikowanej elastomerem SBS masy asfaltowej oraz bardzo wytrzymałej i stabilnej wymiarowo osnowy poliestrowej. Papy podkładowe firmy Izobud stanowią trwałą barierę przed wodą i wilgocią, zapewniając wieloletnią żywotność i bezpieczeństwo wykonanej inwestycji.

Papa termozgrzewalna jednowarstwowa

Do krycia jednowarstwowego – przeznaczona jest do ułożenia jednej warstwy izolacji i nie wymaga uprzedniego kładzenia papy podkładowej.

Papy termozgrzewalne wierzchnie

Papa wierzchniego krycia, nazywana również papą termozgrzewalną nawierzchniową – wykończona grubszą posypką mineralną, stanowiące właściwe pokrycie dachowe.

Wysoko w rankingu znajduje się papa Isopal Szybki Syntan SBS, która dzięki unikalnej, opatentowanej konstrukcji i specjalistycznej budowie papy jest idealna dla tego typu zastosowań. Dodatkowo ma o 30% krótszy czas zgrzewania.

Układanie papy termozgrzewalnej

Papa termozgrzewalna różni się od tradycyjnej papy budową i sposobem układania.

  • Przed położeniem papy należy zadbać o równą i odpowiednio przygotowaną powierzchnię, która powinna być dokładnie oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczeń.
  • Podczas wykonywania obróbek elementów wystających ponad powierzchnię dachu, zaleca się stosowanie klinów wykonanych z wełny mineralnej lub styropianu.
  • Jeżeli kąt nachylenia dachu nie przekracza 20º, to pasy układane są równolegle do okapu, jeśli powyżej 20º, należy ułożyć pasy papy prostopadle do kierunku okapu. Do dachów skośnych warto wybrać papę Izobud W-PET, która dzięki kompozycji innowacyjnych surowców umożliwia montaż pasami równolegle do okapu.
  • Rozwiń papę termozgrzewalną i przytnij ją do odpowiedniego rozmiaru.
  • Użyj palnika propanowego do podgrzania spodu papy termozgrzewalnej, aż zacznie się topić.
  • Ostrożnie rozwijaj stopiony materiał na papie podkładowej, upewniając się, że wygładzasz wszelkie zmarszczki lub pęcherze powietrza.
  • Powtarzaj ten proces, aż cała powierzchnia dachu zostanie pokryta.

Nowoczesne papy termozgrzewalne są w pełni odporne na czynniki atmosferyczne. W przypadku renowacji dachów i starych pokryć dachowych, po wykonanych oględzinach stanu zadaszenia, można kłaść papę termozgrzewalną na starą papę. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące materiałów budowlanych, warto skontaktować się z profesjonalną obsługą hurtowni budowlanej Elmas. Łatwy dojazd i szeroka gama produktów zaoszczędzi czas na poszukiwanie narzędzi budowlanych.