Polskie Składy Budowlane

Izolacja fundamentów

Izolacja fundamentów jest kluczowym zabiegiem, pozwalającym na zabezpieczenie domu przed wilgocią i uciekaniem ciepła, co wpływa bezpośrednio na tak zwany bilans energetyczny obiektu. To niezwykle istotna kwestia, której nie można pominąć już na początkowym etapie inwestycji. Ważna jest dokładność, a także dobór odpowiednich materiałów izolacyjnych, efektywnie chroniących fundamenty.

Rynek oferuje wiele rozwiązań w tym zakresie, jednym z nich jest styropian, znajdujący uniwersalne zastosowanie w budownictwie. Izolacja termiczna z wykorzystaniem tego surowca cechuje się relatywnie niskim kosztem, a także wysoką skutecznością. Istotny jest dobór nie tylko gatunku materiału, ale także jego rodzaju. W tym względzie warto wybrać styropian fundamentowy – produkt przeznaczony do prac izolacyjnych w najniższej części budynku.

Izolacja termiczna

Jak wspomnieliśmy, izolacja termiczna wpływa bezpośrednio na energooszczędność budynku. Efektywna ochrona przed uciekaniem ciepła ma znaczenie nie tylko użytkowe, ale także ekonomiczne. Brak izolacji lub nieprawidłowe jej wykonanie będzie miało przełożenie na wzrost kosztów ogrzewania budynku w sezonie zimowym.

Izolację termiczną wykonuje się na etapie początkowym, wykorzystując do tego między innymi styropian, mocowany specjalnym klejem. Materiał nakłada się na wcześniej ułożoną warstwę hydroizolacji, którą zwykle stanowi masa bitumiczna. Finalnym etapem jest zabezpieczenie styropianu dodatkowo folią kubełkową. Warto pozostawić dobór odpowiedniego materiału izolacyjnego fachowcom, którzy jego rodzaj, sposób ułożenia czy grubość dostosują do warunków technicznych konkretnego budynku.

Izolacja od wilgoci

Nie mniej ważna jest izolacja od wilgoci. Zabezpiecza budynek przed szkodliwym działaniem wody, uniemożliwiając jej dostanie się do struktury ścian. Podobnie jak w przypadku izolacji termicznej, musi być wykonana profesjonalnie i dokładnie. Jej brak lub złe ułożenie mogą wiązać się z występowaniem w przyszłości wykwitów grzyba, niosących ze sobą poważne ryzyko dla zdrowia człowieka. W razie wystąpienia takiej sytuacji konieczne będzie przeprowadzenie kosztownego remontu i zaizolowanie fundamentów.

Decydując się na budowę obiektu z podziemnymi kondygnacjami, należy pamiętać, iż wymagana jest izolacja podpiwniczeń. W tym przypadku również niezbędne jest zabezpieczenie przeciw wilgoci, a także chroniące budynek przed stratami ciepła. Zabieg ten należy powierzyć fachowcom, ponieważ wiele elementów konstrukcyjnych wymaga umiejętności i wiedzy, jak prawidłowo je zaizolować. Dotyczy to przede wszystkim miejsc podparcia konstrukcji stropów ścian nad piwnicą, a także przechodzenia instalacji przez izolację.

O właściwą izolację fundamentów warto zadbać szczególnie, aby uniknąć w przyszłości przykrych konsekwencji jej nieprawidłowego wykonania. Skuteczne zabezpieczenie przed wilgocią zminimalizuje ryzyko występowania grzyba w budynku, a ochrona termiczna pozwoli na zachowanie optymalnego bilansu energetycznego obiektu. Obie izolacje powinny być wykonane starannie, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz z materiałów zapewniających najwyższą skuteczność.