Chemia budowlana » Dolina Nidy

Chemia budowlana

 

Dolina Nidy Sp z o.o. już od początku istnienia na rynku, dążyła do utrzymania doskonałej jakości swoich wyrobów, dając tym samym pewność, że wyroby gipsowe Doliny Nidy zostały wyprodukowane z najwyższą starannością, z wysokiej jakości naturalnego kamienia gipsowego.


Klienci duży nacisk kładą na jakość i naturalne pochodzenie kupowanych produktów. Dlatego też, zaangażowanie firmy w jakość jest jednym ze sposobów dotrzymania kroku w kierunku potrzeb klientów. W celu potwierdzenia swoich działań, w zakresie doskonalenie jakości, Nowa Dolina Nidy przystąpiła do wdrażania procedur jakościowych.


18 sierpnia 2002 r. Oddział Suchych Mieszanek Zakładów Przemysłu Gipsowego „Dolina Nidy” S.A. uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 przyznany przez niemiecką jednostkę certyfikującą DQS. Norma ta obejmuje wszystkie sfery działania przedsiębiorstwa: rozpoznanie potrzeb klientów, planowanie i prowadzenie prac rozwojowych, zbieranie i potwierdzanie zamówień, zaopatrzenie, procesy produkcyjne, przeglądy i konserwacja maszyn, metody badań i kontroli, procedury i narzędzia pomiarowe, nadzór nad dokumentacją i dostawy gotowych wyrobów. Dodatkową korzyścią płynącą z wprowadzenia normy jest przeorientowanie sposobu myślenia wszystkich pracowników firmy o jakości. Kolejnym krokiem, jaki poczyniła NOWA DOLINA NIDY w kierunku doskonalenia jakości, było potwierdzenie zgodności działań firmy z nową normą, wydaną w 2000 roku.

30 września 2003 r. Dolina Nidy wdrożyła (i stosuje w praktyce po dziś) System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodowymi wymaganiami normy ISO 9001:2000, co zostało potwierdzone przez tę samą niemiecką jednostkę certyfikującą. Wdrażając nową normę wprowadzono procesowe podejście do zarządzania jakością. Realizując ten system zidentyfikowano wszystkie procesy. Określono ich sekwencję i wzajemne oddziaływania oraz ustalono kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skuteczności zarówno przebiegu, jak i nadzoru tych procesów. Dolina Nidy opracowała mapę procesu głównego i określiła wskaźniki w celu osiągnięcia zaplanowanych wyników jakościowych i ciągłego doskonalenia organizacji.

Normy Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 cechuje charakter uniwersalny co oznacza, iż nie podlegają ograniczeniu warunkami społecznymi, geograficznymi, kulturowymi i politycznymi, są ponad nimi. W dobie globalizacji i rosnących oczekiwań społeczeństwa wobec wszelkich produktów szansę przetrwania na rynku mają tylko te firmy, które ciągle się doskonalą, uczą, potrafią wykorzystać efektywnie swój potencjał bez zbytniego ingerowania w naturalną równowagę środowiska. Dlatego właśnie zagadnienia dotyczące ochrony środowiska DOLINA NIDY uwzględnia na każdym etapie produkcji gipsów. Odzwierciedleniem tego stanu rzeczy jest, między innymi, hasło "GIPSY ZDROWE Z NATURY".

W październiku 2005 r. ZPG „Dolina Nidy” S.A. Oddział Suchych Mieszanek zostały wyróżnione przez DQS, Statuetką "Firma Roku 2005". Wyróżnienie to jest adresowane do tych wszystkich firm i organizacji, działających na terenie Polski, certyfikowanych i obsługiwanych przez DQS Polska, które w ramach wdrażania i rozwoju systemów zarządzania, opartych na wymaganiach standardów ISO, przyczyniły się do rozwoju swoich produktów, a także świadczonych usług oraz umocnienia własnej pozycji na rynku krajowym, jak również międzynarodowym.

W maju 2005 r. NOWA DOLINA NIDY rozpoczęła realizację projektu mającego na celu wdrożenie oraz promocję europejskiego systemu ekozarządzania i audytu EMAS w Polsce. Celem projektu jest stworzenie przejrzystych oraz praktycznych zasad funkcjonowania systemu w Polce. Pilotażowe wdrożenie projektu jest bezpłatne i finansowane ze środków Unii Europejskiej z funduszu Phare. W tym celu drogą selekcji zostały wybrane najlepsze firmy w kraju, a wśród nich Dolina Nidy która jako jedna z dwóch firm w województwie spełniła wysoko postawione kryteria.

System EMAS jest nie tylko w pełni zgodny z międzynarodową normą ISO 14001, ale stawia ponadto dodatkowe wymagania związane z aktywnym zaangażowaniem pracowników, dostosowaniem podejmowanych działań do regulacji prawnych i szeroko pojętą jawnością podejmowanych działań i uzyskiwanych wyników.

EMAS jest systemem ukierunkowanym na osiąganie celów ochrony środowiska. Pozwala przedsiębiorstwom w pełni nadzorować wpływy środowiskowe, uwzględniając wszystkie aspekty środowiskowe w kierowaniu firmą, planowaniu działalności oraz z ograniczeniem i eliminowaniem negatywnego oddziaływania na środowisko. Ponadto ma dostarczyć społeczeństwu i grupom zainteresowanych stron stosownych informacji oraz promować ciągłe doskonalenie działalności środowiskowej.