Ceramika ścienna » Leier

Ceramika ścienna

HISTORIA FIRMY

Historia największej w Polsce, a może i w Europie wytwórni ceramiki budowlanej sięga 1951 roku, kiedy to Minister Przemysłu Lekkiego powołał do życia Tarnowskie Zakłady Ceramiki Budowlanej.

Przedsiębiorstwo skupiało wszystkie cegielnie w regionie. W 1961 rozpoczęto budowę nowoczesnego zakładu w Woli Rzędzińskiej. Rozruch nastąpił w 1964 roku. W kolejnych latach podtarnowska cegielnia dostarczała materiały dla budownictwa - do budowy domów, obiektów użyteczności publicznej, budynków przemysłowych a także dla rolnictwa.

Zakład pracował w oparciu o technologie w owych czasach nowoczesne. W palecie produktów była i dachówka ceramiczna i sączki drenarskie, pojawiły się pustaki szczelinowe oraz w latach 70-tych ceramiczno-żelbetowe stropy gęstożebrowe.

Lata 80-te to okres zapaści ekonomicznej polskiej gospodarki. Kłopoty nie ominęły tarnowskiej Ceramiki. Minister Skarbu Państwa podjął działania naprawcze na wniosek wojewody tarnowskiego Aleksandra Grada. Zakład został skomercjalizowany w 1998 roku, zaś w grudniu 2000 roku do firmy wchodzi inwestor strategiczny.

Twórca Grupy Kapitałowej przedsiębiorstw, Austriak, pan Michael Leier proponuje podjęcie wyzwania podźwignięcia firmy z kryzysu. Drastyczne cięcia w zatrudnieniu, zmiana organizacji pracy, cięcie kosztów, wdrożenie zmian w technologii. Później, nieustannie do dnia dzisiejszego: nowe linie technologiczne, inwestycje, restrukturyzacja zatrudnienia, szkolenia pracowników, rozwój rynków sprzedaży. i dalej nowe produkty, kolejne linie technologiczne, jeszcze nowsze systemy i organizacja pracy, informatyzacja. W przeciągu 8 lat w zakład zainwestowano ponad 100 mln złotych.

Obecnie w Woli Rzędzińskiej pracują 3 nowoczesne, wysokowydajne linie do produkcji ceramiki. Pustaki z ceramiki poryzowanej Thermopor są znane i powszechnie stosowane na placach budów w całej Polsce południowej, centralnej i wschodniej.

Leier Polska SA (po zmianie nazwy w 2008 r.) to już nie tylko ceramika budowlana. Produkowane tu nowoczesne stropy typu filigran (Leier-Panel) dostarczane są na wielkie budowy w Polsce południowej.

Najnowszy, wchodzący dopiero na rynek Polski produkt - ceramiczno żelbetowe belki sprężone typu LEIER STRONG znajdują już nabywców i trafiają na nowoczesne budowy, gdzie liczy się jakość i czas.

Obok produkcji - zakład w Woli Rzędzińskiej zajmuje się kompletacją i dystrybucją nowoczesnych systemów kominowych, będących jednym ze sztandarowych produktów Grupy.

W ciągu ostatnich 10 lat zbudowaliśmy największą wartość tarnowskiej firmy - zgrany i kompetentny zespół fachowców, dzięki zaangażowaniu których osiągamy sukcesy i postrzegani jesteśmy jako nowoczesna i innowacyjna wytwórnia materiałów budowlanych. Materiałów o wysokiej europejskiej jakości, ale jednocześnie materiałów "na kieszeń" każd